Olet täällä

Puusto järeytyy, tilavuus ja vuotuinen kasvu nousussa - Metsän kasvun mittarit sojottavat ylöspäin

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimpien metsävaratietojen mukaan puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 464 miljoonaa kuutiometriä. Tulokset on laskettu valtakunnan metsien 12. inventoinnista (VMI12) mittausvuosilta 2014–2016.

Puuston tilavuus kasvoi viisi prosenttia edellisestä investoinnista eli VMI11:sta. Männyn osuus puuston tilavuudesta on puolet. Kuusta on 30 prosenttia ja lehtipuita 20 prosenttia. Puuston keskitilavuus metsämaalla on 113 kuutiometriä hehtaarilla.

Puuston vuotuinen kasvu nousussa – suurin keskikasvu ja puuston tilavuus Hämeessä

Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla yhteensä 110 miljoonaa kuutiometriä. Edelliseen inventointiin verrattuna vuotuinen kasvu on noussut neljä prosenttia.

Puuston suurin vuosittainen keskikasvu on Päijät-Hämeessä ja suurin hehtaarikohtainen puuston tilavuus Kanta-Hämeessä.

Puusto järeytynyt edellisestä inventoinnista

Puusto on järeytynyt, sillä rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 senttimetriä olevan puuston tilavuus metsämaalla kattaa 56 prosenttia koko puuston tilavuudesta. Määrä on noussut yhdeksän prosenttia edellisestä inventoinnista.

Lahopuuta on eniten Ahvenanmaalla ja Lapissa. Lahopuun määrä on edellisestä inventoinnista kasvanut Etelä-Suomessa 16 prosenttia ja vähentynyt Pohjois-Suomessa viisi prosenttia.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä