Olet täällä

Metsänomistajille Kemera-tukea yli 50 miljoonaa euroa

Metsänomistajille maksettiin kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon eli Kemera-tukea viime vuonna 52,8 miljoonaa euroa, Metsäkeskus tiedottaa. Valtion talousarviossa tukea oli osoitettu 67,3 miljoonaa euroa.

Kestävän puuntuotannon lisäksi Kemera-tukea käytettiin metsäluonnon hoitoon ympäristötukena 3 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,6 miljoonaa euroa.

Nuorten metsien hoitoon pääosa Kemera-tuesta

Pääosa Kemera-tuesta käytettiin nuorten metsien hoitoon. Tuella tehtiin taimikon varhaishoitoa 49 086 hehtaarin alalla, pienpuuta kerättiin hoitotyön yhteydessä 23 378 hehtaarilta ja muita nuoria metsiä hoidettiin 74 870 hehtaaria. Kokonaistyömäärä kasvoi 3 prosenttia ja varhaishoidon työmäärä 17 prosenttia edellisvuodesta.

”Taimikon varhaishoito on metsikön ensimmäinen hoitotyö ja siten tarpeellinen jokaisessa taimikossa.  Työ sopii hyvin niin metsänomistajalle kuin ammattimetsurillekin. Uusia taimikoita syntyy vuosittain yli 100 000 hehtaaria koko maassa. Jos jokaisen kohteen varhaishoito tehtäisiin Kemera-tuella, voitaisiin työmäärät lähes kolminkertaistaa nykyisestä”, hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen toteaa Suomen metsäkeskuksen tiedotteessa.

Metsäteiden ja suometsien työt ovat vähentyneet tuntuvasti

Metsäteiden ja suometsien työmäärät ovat pudonneet noin puoleen vuosikymmenen alun määristä. Osaltaan asiaan on vaikuttanut tukisäädösten muutos kesällä 2015. Myös toimijakentän murros ja osaavan henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin ja eläkkeelle on vaikuttanut asiaan.

Vanhan lain hankkeet umpeutuvat vuonna 2018

Kemera-lainsäädäntö uudistui kesällä 2015. Muutosta edeltävän vanhan lain aikaan hyväksyttyjä hankkeita on kuitenkin ollut mahdollista tehdä niiden toteuttamisajan loppuun saakka.

Vanhan lain aikaiset toteuttamisajat umpeutuvat vuoden 2018 aikana. Toimijoiden ja metsänomistajien on otettava asia huomioon näitä töitä suunnitellessaan.

Lisätietoa Kemera-varojen käytöstä vuonna 2017 löytyy Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

 

Lähde: Metsäkeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä