Olet täällä

Metsäteiden kunnostukseen ja rakentamiseen lisää tukea

Yksityisteiden perusparannuksiin ja uusien metsäteiden rakentamiseen myönnettävä tuki palautuu 1. kesäkuuta 2018 alkaen takaisin alkuperäiselle, vuoden 2015 tasolle, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) tiedottaa.

Tukitason nostaminen on perusteltua, koska metsäteiden ja muiden pienteiden merkitys metsätaloudelle on viime vuosina kasvanut. Teihin kohdistuu pidentyneiden kelirikkoaikojen ja raskaan kuljetuskaluston vuoksi aiempaa suurempi rasitus.

”Hallitus on onnistunut lisäämään kotimaisen puun käyttöä samaan aikaan kun metsien kasvu on nopeutunut. Kasvava, uusiutuvaan puuraaka-aineeseen perustuva biotalous tarvitsee toimivan logistiikan, jonka perustana on yksityistieverkosto”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) perustelee.

Vuoden 2015 alkuperäistä tukitasoa alennettiin vuonna 2016 pohjoista Suomea lukuun ottamatta. Yksityisteiden perusparannustuki on sen jälkeen ollut eteläisessä Suomessa 35 prosenttia ja keskisessä Suomessa 45 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Nyt keskisen Suomen tukitaso palautetaan 50 prosenttiin ja eteläisen Suomen taso yhtenäistetään keskisen Suomen kanssa. Uusien teiden tuki palautetaan samalla eteläisessä Suomessa 30 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 40 prosenttiin.

Tukitason nostolla halutaan lisätä metsätiehankkeita

Tukitason nostamisella pyritään lisäämään metsätiehankkeiden määrää.

Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteena on toteuttaa vuosittain 1 930 kilometriä yksityisteiden perusparannuksia ja 190 kilometriä uusia teitä, mutta toteutuneet määrät ovat jääneet näitä huomattavasti pienemmiksi.

Tukihakemuksiin, joista ei vielä ole tehty päätöstä, voidaan soveltaa 1. kesäkuuta alkaen uutta asetusta.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä