Olet täällä

Laidunyhdistys ry:n valtakunnallinen nurmipalkinto 2021 Pohjois-Satakuntaan

Elina ja Jari RaitinpääValtakunnallinen nurmipalkinto 2021 luovutettiin perjantaina 15.10. Elina ja Jari Raitinpäälle palkitsemistilaisuudessa KoneAgrian yhteydessä.

Raitinpään tila sijaitsee Jämijärvellä Pohjois-Satakunnassa. Elina ja Jari Raitinpää ovat aloittaneet tilanpidon vuonna 2005. Tuolloin tilalla oli 35 lypsylehmää parsinavetassa sekä peltoa noin 60 hehtaaria, mutta tilan nykyiselle isäntäparille oli alusta alkaen selvää, että toimintaa halutaan kehittää.

Tällä hetkellä tilalla on lehmiä 145 ja nuorkarjaa 140. Peltoa Raitinpäässä on viljelyssä noin 160 hehtaaria sekä lisäksi lähinaapureiden kanssa rehuntuotanto- ja lannanlevityssopimuksia noin 30 hehtaarin alalla. Yrittäjien lisäksi tilalla työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää sekä yksi tarpeen mukaan kutsuttavissa oleva työntekijä. Nurmiviljelyssä käytetään paikallisia urakoitsijoita sekä rehunkorjuussa että lietteen levityksessä.

Viimeisen 12 kuukauden keskituotos on 10900 EKM rasvaa 4,47 % ja valkuaista 3,74 %. Nuorkarja laiduntaa tilan läheisyydessä olevilla pelloilla 4–5 kuukautta kesässä, syyssateista riippuen.

Nurmen keskisato noin 9500 kuiva-ainekiloa

Nurmituotantoon on panostettu jo usean vuoden ajan. Nurmikierto pidetään suunnitelmallisena ja nurmet uusitaan 3–4 vuoden välein. Tilan pitkän aikavälin keskisato nurmessa on noin 9 500 kuiva-ainekilon luokkaa, tänäkin vuonna noin 9000 kuiva-ainetta per hehtaari.

Nurmiseokset ovat neljän heinäkasvin seoksia, joissa on tilan viljelyyn sopivia lajikkeita. Lietelantaa hyödynnetään etupäässä nurmien toisen ja kolmannen sadon lannoitukseen ja liete mullataan peltoon.

Säilörehun laatua seurataan tarkasti

Raitinpäillä ruokinnan perustana on hyvä säilörehu. Säilörehun korjuuaika pyritään optimoimaan hyvissä ajoin ennen rehuntekoa otettavilla korjuuaikanäytteillä. Varsinkin ensimmäisen sadon ajoitus tehdään korjuuaikanäytteiden perusteella.

Ruokintaa varten otetaan korjuuhetkellä korjuuaikanäytteet sekä valmiista rehusta noin kuukauden välein rehuanalyysi.

Säilörehun tuotantokustannus on laskettu muutamana vuonna, ja viimeisin on vuodelta 2019, jolloin se oli 11 snt/kakg. Vuoden 2021 tuotantokustannus ei ole vielä selvillä.

 

Tila on osallistunut aktiivisesti Kankaanpään nurmiryhmän toimintaan ja ollut muun muassa nurmiryhmän havaintotilana vuonna 2019. Lisäksi Raitinpäät ovat osallistuneet useasti pienryhmien Euroopan matkoihin, joissa on tutustuttu sekä paikalliseen nurmiviljelyyn että maidontuotantoon. 

 

Lähde: ProAgria (Lue ajankohtaistiedote kokonaisuudessaan täältä.)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä