Olet täällä

Hirvien aiheuttamista metsätuhoista haettu korvauksia huomattavasti edellisvuotta enemmän

Metsänomistajat ovat hakeneet korvauksia hirvien aiheuttamista metsätuhoista huomattavasti edellisvuotta enemmän. Suomen metsäkeskus on tehnyt marraskuun puoliväliin mennessä vahinkoarviointeja noin 2 640 hehtaarilla. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hirvituhoarvioinnit painottuvat Pohjois-Suomeen.

Korvaushakemusten määrän voimakasta kasvua selittävät pääosin hirvivahinkoarviointiin ja korvauslaskentatapaan keväällä tehdyt muutokset, joiden ansiosta metsänomistajat voivat saada jatkossa aiempaa suurempia korvauksia.

Osa maastoarvioinneista siirtyy ensi vuodelle

Suomen metsäkeskus jatkaa hirvivahinkoarviointeja tänä vuonna niin kauan, kun se on maastossa mahdollista. Osa maastoarvioinneista siirtyy vuoteen 2018, ja niistä ilmoitetaan suoraan maanomistajille.

Metsänomistajat voivat hakea hirvituhoista korvausta Metsäkeskuksesta. Korvaussummassa huomioidaan kolmen viime vuoden aikana aiheutuneet vahingot. Korvausta tuhoista voi hakea, kun vahinkokriteerit täyttyvät ja tuhojen laajuus ylittää 170 euron korvauskynnyksen.

Hirvituholaskuri avuksi hirvivahinkojen arviointiin

Uuden hirvivahinkolaskurin avulla metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat arvioida hirvivahinkojen suuruutta ennen kuin tekevät vahinkoilmoituksen Suomen metsäkeskukselle.

Hirvivahinkolaskuria voi käyttää sekä taimikoiden että varttuneempien puustojen vahinkojen arviointiin. Laskurin käyttöohjeisiin ja asiaa koskeviin säädöksiin kannattaa perehtyä Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Hirvituholaskurin on toteuttanut Tapio Oy maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Laskurin käyttö on ilmaista, ja se onnistuu ilman kirjautumista.

 

Lähde: Metsäkeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä