Olet täällä

Kemera-tukea tänä vuonna hyvin jaossa metsänomistajille

Kemera-tukea on hyvin jaossa metsänomistajille kuluvana vuonna, Suomen metsäkeskus tiedottaa.

Tukea voidaan myöntää tänä vuonna yhteensä 56,23 miljoonaa euroa. Viime vuonna tukea käytettiin yhteensä noin 53 miljoonaa euroa.

Kemera-tuella tuetaan yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia.

Metsänomistajilta toivotaan aktiivista taimikon hoitoa

Suurin osa tuesta käytetään nuorten metsien ja taimikoiden hoitotöihin. Tukirahoituksella tehdään arviolta yli 100 000 hehtaaria nuoren metsän hoitotöitä. Taimikoita raivataan noin 53 000 hehtaarin alalla.

Metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen toivoo, että Kemera-tuki kannustaisi metsänomistajia raivaussahan varteen. Kotimaan taimikoissa kun riittää hänen mukaansa tehtävää.

”Metsän perustaminen on kallis investointi, jonka vuoksi uutta metsää kannattaa vaalia. Taimikon varhaishoitoa voisi tehdä yli 100 000 hehtaarilla vuodessa, mutta tällä hetkellä Kemera-tuella hoidetaan vain puolet tästä alasta. Varhaishoito tulisi tehdä jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua metsän uudistamisesta”, Niskanen sanoo tiedotteessa.

Kemera-tukea voi hakea myös terveyslannoitukseen, suometsien hoitoon ja metsäteihin

Metsänomistajat voivat hakea Kemera-tukea nuorten metsien ja taimikoiden hoitotöiden lisäksi metsien terveyslannoitukseen, suometsien hoitoon ja kunnostusojituksiin sekä metsäteiden perusparannukseen ja uusien metsäteiden rakentamiseen.

Suometsien Kemera-hakemuksissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka suunnitellut hoitotyöt vaikuttavat vesistöjen kuntoon.

Ympäristövaikutukset tulee huomioida myös uusien metsäteiden suunnittelussa. Metsäteiden rakentamisessa tulee hyödyntää jo olemassa olevia kulku-uria – erityisesti silloin, kun uusia teitä rakennetaan erämaahan ja yhtenäisille metsäalueille.

Vanhojen Kemera-töiden toteutusajat umpeutumassa

Vanhojen Kemera-töiden toteutusajat ovat umpeutumassa, joten tänä vuonna on erityisen tärkeää tehdä vanhan Kemera-lain mukaiset työt loppuun, Niskanen neuvoo.

”Esimerkiksi metsän uudistamisen tuki loppuu kokonaan tähän vuoteen.  Kannattaa siis tarkastaa, koska Kemera-töiden toteutusajat umpeutuvat.”

Lue lisää Kemera-tuesta ja sen hakemisesta Metsäkeskuksen sivuilta.

 

Lähde: Suomen metsäkeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä