Olet täällä

Metsä palkitsee huolellisen ja ripeän uudistajan

Metsänviljelykausi on alkanut lähes koko maassa, ja metsiä uudistetaan parhaillaan istuttamalla hakatun metsän tilalle puuntaimia ja kylvämällä siemeniä.

Tänä keväänä puuntaimia istutetaan arviolta 80 000 hehtaarille ja siemeniä kylvetään noin 25 000 hehtaarin alalle, Suomen metsäkeskus kertoo.

Metsä kannattaa uudistaa nopeasti mutta huolella

Metsä on hyvä uudistaa nopeasti hakkuun jälkeen. Uudistusalaa ei kannata pitää tuottamattomana yhtään kasvukautta, sillä avonainen ala heinittyy ja vesoittuu nopeasti.

Mikäli metsänomistaja hyödyntää maanmuokkausta metsässään, muokkausta ei kannata kuitenkaan tehdä aivan välittömästi hakkuun jälkeen, koska tuoreet hakkuutähteet vaikeuttavat laadukasta työtä. Muokkaus tulisi silti saada tehtyä ennen alueen heinittymistä, Stora Enso neuvoo.

Uudistamistyöt ovat metsänomistajalta merkittävä taloudellinen panostus, jopa yli tuhannen euron investointi hehtaaria kohti. Metsänomistajan kannattaakin huolehtia maanmuokkauksesta ja käyttää jalostettuja taimia ja siemeniä, metsäkeskuksen rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka kertoo tiedotteessa.

”Nykyisin jalostetulla viljelymateriaalilla voidaan saada noin 10–15 prosentin ja tulevaisuudessa jopa neljänneksen lisäys puun keskituotokseen”, hän jatkaa.

Istutustiheydet vaihtelevat puulajeittain ja kasvupaikoittain

Suomessa metsätalouden näkökulmasta kasvatuskelpoisimmat puulajit ovat mänty, kuusi ja kivennäismailla viihtyvä rauduskoivu. Metsänhoitosuositukset antavat suuntaa, kuinka tiheästi puuntaimia tulee istuttaa uudistusalalle, jotta ne lähtevät sujuvasti kasvuun.

Männyn taimia kannattaa istuttaa noin 2 200 hehtaarille, kuusta noin 1 800 ja rauduskoivua 1 600 kappaletta hehtaarille. Rehevillä kasvupaikoilla istutustiheyttä voi lisätä ja vastaavasti karuilla paikoilla istuttaa taimet väljemmin.

Metsänomistaja saa tietoa metsänviljelykohteistaan Metsään.fi-palvelusta. Palvelusta metsänomistaja löytää myös istutustöitä tekeviä toimijoita ja voi ilmoittaa heille työkohteista.

Lapissa petrattavaa metsänuudistamisen laadussa

Metsäkeskus tarkasti vuonna 2017 metsän uudistusaloja 2 209 hehtaarialta. Tarkastettujen kuvioiden keskikoko oli 1,7 hehtaaria.

Maakunnittaisessa vertailussa Lapin tulokset poikkesivat huomattavasti muista maakunnista. Lapissa vain 45 prosenttia tarkastetuista metsänuudistamisaloista oli metsänhoitosuositusten mukaisia. Muissa maakunnissa keskimäärin 87 prosenttia uusista taimikoista oli suositusten mukaisia.

Laadultaan parhaat uudistusalat olivat Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa, Satakunnassa ja Uudellamaalla.

”Hyvään uudistamistulokseen näyttäisi olevan sitä vaikeampi päästä mitä ravinteikkaampi kasvupaikka on. Tähän voi olla syynä pintakasvillisuuden lisääntyvä kilpailu, mikä tukahduttaa viljeltyjä taimia ja toisaalta estää luontaisen kehityskelpoisen taimiaineksen syntymisen”, Hostikka arvioi.

 

Lähde: Suomen metsäkeskus, Stora Enso

Kommentit

Samankaltaista sisältöä