Olet täällä

Havupuun poistovelvoite koskee myös vahingoittuneita puita

Kuorellinen havupuutavara tulee kuljettaa pois metsistä ennen keskikesää, muistuttaa Metsäkeskus.

Poiskuljetusvelvollisuus koskee metsätuholain mukaan sekä välivarastossa olevia puutavarapinoja että vahingoittuneita ja heikentyneitä pystypuita.

Heikentyneiden puiden poistovelvoite koskee tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetristä havupuutavaraa käyttötarkoituksesta riippumatta.

Lain mukaan kuuset on kuljetettava metsästä pois 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 kuutiometriä ylittävältä osalta.

Varsinkin Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa koettiin talvella paljon lumituhoja, mikä on lisännyt tuhohyönteisille sopivia pesäpaikkoja. Myös alkutalven myrskyn ja kevään kovien tuulien jälkiä on vielä näkyvissä maastossa varsinkin Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

Kirjanpainajat suuntaavat metsiin kesän puolivälin jälkeen

Uusi kuoriaissukupolvi lähtee pesäpaikoista liikkeelle kesän puolivälin jälkeen.

Populaation kasvun hillitsemiseksi edellisen vuoden syyskuun alun ja kuluvan vuoden toukokuun lopun välisenä aikana kaadettu hakkuupuutavara on kuljetettava pois hakkuupaikalta tai välivarastosta heinä-elokuun aikana.

Tarkemmat päivämäärät ovat eteläisessä Suomessa männylle 1.7. ja kuuselle 15.7., keskisessä Suomessa männylle 1.7. ja kuuselle 24.7. ja pohjoisessa Suomessa männylle 15.7. ja kuuselle 15.8.

Kesähakkuissa kaadettu puutavara on kuljetettava pois 30 päivän sisällä.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä