Olet täällä

Tärkkelysohran tarve kasvanut tasaisesti

Luke tilastoi teollisuuden viljan käyttöä vuosineljänneksittäin. Hiljattain ilmestyi vuoden 2017 tilastoyhteenveto, josta käy ilmi, että teollisuuden viljan käyttö on ollut hyvin tasaista, 1,322–1,391 miljoonaa tonnia, vuosien 2010–2017 aikana. Teollisuuden käyttö luokitellaan elintarvikekäyttöön, rehukäyttöön ja muuhun käyttöön. Muu käyttö kattaa mallas-, etanoli- ja tärkkelysteollisuuden. Elintarviketeollisuudessa vuotuinen viljan käyttö on ollut 415–428 tuhannen tonnin haarukassa. Myllyjen vehnän käyttö on laskenut tasaisesti ja vastaavasti kauran elintarvikekäyttö on kasvanut. Yksi kauran lisääntyneestä käytöstä oleva tieto on se, että vuonna 2017 kauran käyttö ylitti ensimmäistä kertaa rukiin käytön elintarviketeollisuudessa.

Kuuden viimeisen vuoden aikana rehuteollisuuden viljan käyttö on ollut 605–654 tuhannen tonnin haarukassa. Viljalajeittain käyttö on jakautunut karkeasti ottaen tasan vehnän, ohran ja kauran kesken.  Vuotuiset viljan laadun ja hinnan vaihtelut näkyvät jonkin verran viljalajien vuotuisen käytön suhteissa. Kuitenkin trendinomainen ohran käytön lievä korvautuminen kauralla on tilastoista havaittavissa sen jälkeen, kun rehutehtaat ovat alkaneet kuoria kauraa rehujen raaka-aineiksi.

Teollisuuden muu käyttö kattaa siis mallas-, etanoli- ja tärkkelysteollisuuden eli on pääsääntöisesti ohraa. Vuonna 2017 Altia käytti ohraa Koskenkorvan tehtaalla noin 206 tuhatta tonnia eli lähes yhtä paljon kuin kaikki Suomen rehutehtaat yhteensä (218 tuhatta tonnia).  Tilastotkin sen kertovat, että valtaosa Suomen teollisesta 550 tuhannen tonnin teollisuuden ohran käytöstä on keskittynyt Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueille. Kun mukaan lasketaan vielä kotieläinten oman viljan tarve, niin voidaan todeta, että ohran alituotanto on ollut kasvussa kyseisellä alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohran ja myös vehnän kuljettaminen etelämpää Etelä-Pohjanmaalle teollisuuden tarpeisiin on ollut kuljetusliikkeiden suureksi iloksi kasvussa.

Altian näkövinkkelistä tämä tarkoittaa, että tärkkelysohrasta yhä suurempi osa on ajettu Koskenkorvalle Satakunnan, Pirkanmaan, Hämeen ja Uudenmaan alueilta.  Myös tärkkelysohrasopimusten halukkuus niin viljelijöiden kuin viljaliikkeiden osalta on ollut kasvussa muualla kuin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla. Kuitenkin tämänkin satovuoden aikana yli 85 % ohran tarpeesta katetaan viljelijöiden ja viljaliikkeiden kanssa tehdyillä sopimuksilla. Sopimusten ulkopuolista ohraa otetaan vastaan niiltä osin kuin sopimusohrasta jää vapaan ohran ostovaraa.

Tällä hetkellä viljelijät selvittävät omien viljojen itävyyttä ja tekevät viljelysuunnitelmia ensi kesää varten. Kylvätpä sitten pellollesi mitä tahansa kasvia, kannustan tekemään siitä hyvissä ajoin sopimuksen ostajan kanssa. Tällöin viljelylle tulee selkeä tavoite määrän ja laadun suhteen. Muistetaan, että ostajilla sopimusvilja on aina etusijalla, jos viljaa on ylenmäärin markkinoilla. Tärkkelysohran sopimustuotannosta tulevalle kesälle löytyy lisätietoa osoitteesta altiaindustrial.fi.

Partner: 

Kommentit