Olet täällä

Valhe, emävalhe, tilasto – niinköhän?

Otsikon mukaisen sanonnan olemme itse kukin kuulleet useita kertoja. On myös toinen sanonta: joka ei vanhaa tunne, ei voi uutta luoda. Viljamarkkinoilla tilastot kertovat meille jo tapahtuneesta ja uusi kuvaa näkemystä tulevasta. Tilastot vaikuttavat viljamarkkinoiden toimintaan niin meillä kuin muualla. Markkina-analyytikot ammentavat tilastotietoa tuotantoaloista, tuotannon määristä, käyttötarpeista sekä varastoista ja tekevät ennusteita tulevasta. Kasvukauden edetessä ennusteet tarkentuvat, kun saatavilla olevan todellisen tiedon määrä lisääntyy. Suomessa Luonnonvarakeskus eli Luke tuottaa virallista tilastotietoa sekä ennusteita maataloustuotannosta. Viljantuotantoa koskevaa tilastotietoa hyödynnetään laajasti viljamarkkinoilla.

Keräsin oheiseen taulukkoon muutamia tietoja ohran ja kauran viljelystä Suomessa. Vuosien 2013 – 2018 tiedot ovat Luken tuottamaa virallista tietoa toteumista lukuun ottamatta viljan tarvetta 2018, joka on vielä tässä vaiheessa ennuste. Vuoden 2019 kasvukausi on vasta edessä, mutta kuten maailmalla niin myös Suomessa tulevaa tuotantoa on jo ryhdytty ennustamaan. Ennuste perustuu tällä hetkellä saatavilla oleviin tietoihin ja erilaisiin menetelmiin. Kantar TNS teki Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) toimeksiannosta tammikuun lopussa viljelijäkyselyn kevään kylvöaikomuksista. Tulokset julkaistiin viikolla 11 ja ovat kaikkien nähtävissä mm. VYRin sivuilla.

Oheisessa taulukossa keltaisella oleva rivi koskee tekemääni tulevan kasvukauden ennustetta, yhtä monien muiden joukossa.  Ennusteen perusteena on kylvöalasarakkeessa oleva Kantarin julkaisema ohran ja kauran kylvöalaennuste. Siitä eteenpäin olevat luvut perustuvat aikaisempien vuosien toteutuneiden tietojen pohjalta laskettuihin lukuihin. Tätä laskentaharjoitusta voi itse kukin tehdä myös ihan itse.

Kevään ja kesän kuluessa saatavilla olevat luvut tarkentuvat, jolloin myös ennusteet tarkentuvat koko ajan. Kaikki uudet päivitykset ennusteihin tuovat markkinoille uutta tietoa ja vaikutukset viljamarkkinoilla ovat nähtävissä myyjien ja ostajien käyttäytymisessä.  Keltaisen rivin todelliset tiedot tiedämme vasta vuoden kuluttua.

Palatakseni otsikkoon; haluaa tai ei, niin tilastotietoihin pohjautuva viljamarkkinaruletti kuitenkin pyörii vahvasti viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Siksi jokaisen viljamarkkinoilla toimivan, myös viljelijän, on tärkeä opetella lukemaan ja tulkitsemaan tilastoja ja ennusteita.  Siitä on hyötyä oman toiminnan suunnittelussa. Ainakin niistä saa hyviä keskustelun aiheita.

Partner: 

Kommentit