Olet täällä

Lajikkeiden laatutietoa kertyy jälleen

Lajikkeen valinta viljelyyn ei ole aina helppo asia viljelijälle, kun tarjontaa on runsaasti. Valinnassa pitää osata ottaa huomioon monia asioita kuten viljan käyttötarkoitus, viljelyalue, maalaji, pellon kasvukunto ja viljavuus. Lajikevalinnan tukena viljelijä voi hyödyntää virallisista lajikekokeista saatuja tuloksia, joissa lajikkeiden satoisuutta, lakoisuutta, taudinkestävyyttä ja laatua voi vertailla suhteessa käytettyyn mittarilajikkeeseen.

Virallisten lajikekokeiden koepaikkojen määrä on pienentynyt vuosien varrella. Tästä syystä maan eri viljelyalueita ja olosuhteita koskeva tulosten edustavuus on heikentynyt. Tästä johtuen viljelijät ovat joutuneet virallisista kokeista saatujen vertailujen lisäksi enenevässä määrin itse kokeilemaan lajikkeiden soveltuvuutta omille pelloilleen käytännön viljelyssä.

Käytännön viljelyssä tuloksiin vaikuttaa kasvukauden sääolot, mutta tämän lisäksi erittäin merkittävä tekijä on pellon vesitalous ja kasvukunto. Kun nämä ovat kunnossa, voidaan viljelyssä saada varmimmin irti lajikkeen koetulosten mukainen sato- ja laatupotentiaali.

Viime kesän alussa saimme Koskenkorvan tehtaalla jälleen lajikkeiden laatutietojen keruun käyntiin kohtuullisen pitkän tauon jälkeen. Laatutietoa lajikkeittain saadaan kerätyksi, kunhan viljan toimittajat muistavat merkitä lajiketiedon kippausaikojen varauskalenteriin. Toistaiseksi lajiketieto on merkitty aikavarauksiin valitettavan harvoin. Olemme vielä kaukana niistä määristä missä oltiin kolme vuotta sitten. Viljelijöiltä saamamme palaute lajikkeiden laatutietojen julkaisemisesta oli positiivista. Koettiin erittäin tärkeänä saada lajikkeiden laatutietoa myös käytännön viljelystä täydentämään lajikekokeista saatuja tuloksia.

Vastaanottamamme ohran laatutietoa lajikkeittain löytyy Anora Industrialin sivuilta ja tietoa päivitetään sitä mukaa sitä kertyy lisää. Tärkeintä on nyt vain saada lajiketieto kippausajan varauksen yhteydessä kalenteriin. Pieni asia mutta saatava hyöty onkin sitten paljon suurempi. 

Partner: 

Kommentit